Balkan göçmenlerine Türk vatandaşlığına başvurma hakkı

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin birinci derece yakınlarına(eş, çocuk, anne, baba) vatandaşlığa başvurma hakkı doğmuştur.

 

31.05.2017 tarihinde yayınlanan “Balkan Ülkeleri Vatandaşlıklarının İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığını Kazanmaları” konulu genelge ile Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kazanan kişilerin birinci derece yakınlarına vatandaşlığa başvurma hakkı doğmuştur.

Parçalanmış aileleri birleştirmek ve oluşan mağduriyeti önlemek amacıyla, 01.01.2017 tarihinden önce Türkiye’ye gelen, ikamet izni ile Türkiye’de yaşayan Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı olup birinci derece(anne, baba, eş, çocuk) Türkiye vatandaşı yakını bulunan kişiler ile belirtilen ülkelerin haymatlosu olan kişiler hakkında çıkartılan genelge ile Türkiye vatandaşlığına başvurma hakkı doğmuştur.

 

Başvuru yeri:

İkamet ettiği şehirdeki “İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü”

 

Başvuru tarihleri:

30 Mayıs 2017 tarihinde başlar, 30 Mayıs 2018 tarihinde biter.

 

Başvuru şartları:

 • Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova vatandaşı ya da haymatlosu olması,
 • Kendi milli kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması,
 • 1 Ocak 2017 tarihinden önce Türkiye’ye gelmiş olması,
 • Türkiye’de ikamet izninin olması(01.01.2017’den önce alınmış olması gerekiyor),
 • Haymatlos olmaması halinde birinci derece(anne, baba, eş, çocuk) Türk vatandaşının bulunması.

 

Başvuru için gerekli işlem ve belgeler:

Kendi ülkesinden alınacak belgeler;

 • Vatandaşı olduğu ülkenin pasaportu ya da kimlik belgesi,
 • Vatansız ise vatansız olduğunu gösteren belge,
 • Medeni hal belgesi ile evliyse evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi
 • Kişinin kendi ülkesinden doğum belgesi veya aile bağlarını gösteren nüfus kayıt örneği,
 • Kişinin doğum tarihi kısmında gün ve ay belirtilmemişse, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamından alınmış belge.

Önemli Not: Yukarıdaki belgelerin yurt dışında kullanılması için apostil vb gibi(belediye, dış işleri bakanlığı onayları gibi) gerekli işlemlerin yaptırılması gerekmektedir. Ardından Türkiye’de noter onaylı Türkçe tercüme yapılması gerekmektedir.

 

Türkiye’den alınacak belgeler;

 • İsteği belirtir form dilekçe(VAT-4), İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından verilir.
 • Geçerli olan ve vatandaşlık işlemlerinin sonuna kadar yetecek ikamet izni,(noter onayı)
 • Haymatlos olmayan kişilerin Türk vatandaşı olan yakınının, yakınlığını gösteren İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alacağı Nüfus Kayıt Örneği,
 • Hizmet bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz(Maliye veznesine kişi başı 10 TL)

 

 

 

Hazırlayan: Murat Ulutürk